sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Thông báo mời thầu Gói thầu EPC Nhà máy điện mặt trời VNECO-Vĩnh Long

Thông báo mời thầu

 

Thông tin chung

Số TBMT

20180683636-00

Ngày đăng tải

29/06/2018 15:38

Hình thức thông báo

Đăng lần đầu

Loại thông báo

Thông báo thực

Lĩnh vực thông báo

10

Bên mời thầu

Z057985 - Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam

Phân loại

Dự án đầu tư

Tên gói thầu

Thiết kế, cung cấp, xây dựng, lắp đặt, thí nghiệm, vận hành, bảo hành, chuyển giao công nghệ và đào tạo để chuẩn bị sản xuất cho Nhà máy điện mặt trời VNECO - Vĩnh Long

Tên dự án

Nhà máy điện mặt trời VNECO - Vĩnh Long

Nguồn vốn

Vay thương mại và đối ứng của Tổng công ty cổ phần xay dựng điện Việt Nam

Phương thức

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

Thời gian thực hiện hợp đồng

240 ngày

Nội dung chính gói thầu

Thiết kế, cung cấp, xây dựng, lắp đặt, thí nghiệm, vận hành, bảo hành, chuyển giao công nghệ và đào tạo để chuẩn bị sản xuất cho Nhà máy điện mặt trời VNECO - Vĩnh Long

Loại hợp đồng

Trọn gói

Hình thức đấu thầu

Đấu thầu rộng rãi

Chọn nhà thầu quốc tế

 

Hình thức nhận HSDT

Đấu thầu không qua mạng

 

Thời gian bán HSMT từ ngày

05/07/2018 08:30

Đến ngày

15/08/2018 08:00

Địa điểm

Trụ sở Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam; Số 344 đường Phan Châu Trinh, phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Giá bán

4,600,000 VNDThời điểm mở thầu

15/08/2018 08:30

Hình thức đảm bảo

Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec

Số tiền đảm bảo

23.000.000.000 VND

Số tiền bằng chữ

Hai mươi ba tỷ đồng chẵn