tong-thau-xay-dung-dien-s.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Xây lắp đường dây trên không đến 500KV

Được xác định là thế mạnh truyền thống của VNECO và cũng là lĩnh vực chính trong ngành nghề của Tổng Công ty từ khi thành lập đến nay.

Xây lắp trạm biến áp đến 500KV

Xây lắp trạm biến áp chính là lĩnh vực được đầu tư song song với xây lắp đường dây, là ngành nghề cơ bản, gắn liền với sự ra đời của Tổng Công ty.

Xây lắp cáp ngầm

Cùng với việc thi công xây dựng đường dây và trạm biến áp, VNECO luôn quan tâm đầu tư phát triển xây lắp cáp lực và cáp ngầm, cáp siêu nhiệt.

Tổng thầu xây dựng nhà máy điện gió

VNECO là Tổng thầu xây dựng các nhà máy điện gió với mục tiêu cung cấp năng lượng sạch, ưu tiên sử dụng năng lượng tái tạo.