dau-tu-nguon-dien-s.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Xây dựng nhà máy điện

VNECO đang tiến hành việc ký kết hợp tác để đầu tư xây dựng các nhà máy điện gió tại các tỉnh khu vực Nam Trung bộ và mở rộng trên địa bàn cả nước.

Nhà Máy Thuỷ Điện Hồi Xuân

Đầu tư nhà máy Thủy điện Hồi Xuân (tỉnh Thanh Hóa) công suất 102MW.