sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Sơ đồ tổ chức

so do to chuc vneco

Tổng Công ty hoạt động dưới hình thức mô hình Công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ của Tổng Công ty.