sbanner2.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Công trình đã thi công

Gần 30 năm tham gia xây dựng và phát triển lưới điện Việt Nam, VNECO luôn là doanh nghiệp dẫn dầu trong lĩnh vực xây lắp đường dây và trạm.

Xây lắp đường dây trên không đến 500kV

Xây dựng và lắp đặt trạm biến áp đến 500kV

Xây dựng nhà máy điện