sbanner1.jpg
15403527_bannerpagemobile.png

Thông báo tuyển dụng Giám đốc công ty con, Giám đốc chi nhánh miền Bắc

Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam cần tuyển Giám đốc công ty con, Giám đốc chi nhánh miền Bắc của Tổng Công ty