Skip to content
vneco.vn

.: Home
Nghị định 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình PDF. In Email

  Tóm tắt nội dung 
 * Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ban hành ngày 13/6/2007, Chính phủ quy định: dự toán công trình được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình và đơn giá xây dựng công trình, định mức chi phí cần thiết để thực hiện khối lượng, nhiệm vụ công việc đó. Đối với công trình quy mô nhỏ, chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật thì tổng mức đầu tư đồng thời là dự toán công trình. Chủ đầu tư tổ chức việc thẩm tra dự toán công trình trước khi phê duyệt…

 Tóm tắt nội dung 
 * Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Theo Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ban hành ngày 13/6/2007, Chính phủ quy định: dự toán công trình được lập căn cứ trên cơ sở khối lượng các công việc xác định theo thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của công trình và đơn giá xây dựng công trình, định mức chi phí cần thiết để thực hiện khối lượng, nhiệm vụ công việc đó. Đối với công trình quy mô nhỏ, chỉ lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật thì tổng mức đầu tư đồng thời là dự toán công trình. Chủ đầu tư tổ chức việc thẩm tra dự toán công trình trước khi phê duyệt…
Chủ đầu tư căn cứ phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công cụ thể của công trình tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở cho việc xác định tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình để quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình…
Mức tạm ứng vốn đầu tư xây dựng công trình được quy định như sau: đối với hợp đồng tư vấn, mức tạm ứng tối thiểu là 25% giá hợp đồng. Đối với hợp đồng thi công xây dựng, mức tạm ứng vốn tối thiểu là 10% giá hợp đồng đối với hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng; 15% đối với hợp đồng có giá trị từ 10 - 50 tỷ đồng và tối thiểu 20% đối với các hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng. Đối với hợp đồng cung ứng vật tư, thiết bị, mức tạm ứng tùy theo giá trị hợp đồng nhưng không thấp hơn 10% giá hợp đồng. Việc tạm ứng vốn để mua thiết bị trong hợp đồng thiết kế-cung ứng vật tư, thiết bị-thi công xây dựng (hợp đồng EPC) được căn cứ theo tiến độ cung ứng trong hợp đồng; các công việc khác như thiết kế, xây dựng thì mức tạm ứng tối thiểu là 15% giá trị công việc đó trong hợp đồng…
Vốn tạm ứng được thu hồi dần qua các lần thanh toán. Việc thu hồi vốn tạm ứng được bắt đầu ngay khi thanh toán lần đầu và kết thúc khi đối tượng đã thanh toán đạt 80% giá trị hợp đồng. Đối với công việc giải phóng mặt bằng, việc thu hồi vốn tạm ứng kết thúc sau khi đã thực hiện xong công việc giải phóng mặt bằng.
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhà thầu nộp hồ sơ thanh toán hợp lệ, chủ đầu tư phải thanh toán giá trị khối lượng công việc đã thực hiện cho nhà thầu. Đối với các công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán hợp lệ, chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục và chuyển đề nghị tới cơ quan cấp phát, cho vay vốn. Trong năm kết thúc xây dựng hoặc năm đưa công trình vào sử dụng, chủ đầu tư phải thanh toán cho nhà thầu giá trị công việc hoàn thành trừ khoản tiền giữ lại để bảo hành công trình theo quy định…
Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

Download Nghị định 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 
Chính sách chất lượng

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA 
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM

"Lãnh đạo VNECO cam kết rằng"

1. Nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm thiểu lãng phí, đảm bảo tiến độ bàn giao công trình và an toàn trong thi công.
2. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ nhân viên.
3. Thường xuyên nghiên cứu, áp dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty.
Chính sách chất lượng này được xem xét như là thước đo về chất lượng, dịch vụ đối với khách hàng và được phổ biến đến các Phòng, Ban để thiết lập các mục tiêu chất lượng của Tổng Công ty. 

 

Tin mới nhận
VNECO Công bố thông tin chuyển đến trụ sở mới Thông báo số 1032 TB/VNECO-TCNS ngày 09/07/2014 về việc Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam chuyển đến trụ sở mới địa chỉ 344 Phan Châu Trinh, Phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Sau dây là toàn văn công bố thông tin số 1032 TB/VNECO-TCNS Toàn văn thông báo số 1032 TB/VNECO-TCNSDT. (Click chuột…
Lượt truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday6073
mod_vvisit_counterThis month141089